امروز: یکشنبه 25 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

كارآموزی در شركت ساتراپ صنعت بهار

كارآموزی در شركت ساتراپ صنعت بهار دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 30 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 54

تقسیمات كسری از تقسیم یك اینچ به قسمتهای 21 ،41 ، 81، 161 ، 321 ، 641 حاصل می شد این تقسیمات برای اندازه گیری كارهای دقیق كه در كارگاه ماشینهای ابزار صورت می گیرد كافی نخواهد بود بهمین منظور برایایجاد دقت بیشتر در كارها و اندازه گیری قطعات نیاز بیشتری به اندازه های دقیقتر یعنی اندازه های كوچكتر از اندازه های شرح داده شده در بالا می باشد بنابراین

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

ابزارهای اندازه گیری دقیق                               1

تعریف اعداد اعشاری                               2

حدود اندازه ها                                 5

تلرانس                                       7

جدول اعشاری                                     8

سیستم اندازه گیری متریك                             9

گونیای مركب                                      10

انواع مختلف عمق سنج                              12

اندازه گیری به وسیله اتصال                              17

پرگارها                                      18

فیوزها                                       21

برقگیرها                                     23

تستهای دوره ای تجهیزات كلیدخانه های فشار قوی                27

چك كردن رله بوخهلتز                              33

زمین حفاظتی در تجهیزات الكتریكی                        34

بازرسی و تست شبكه اتصال زمین                        40

استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور                    43

سكسیونر                                  46

سكسیونرهای قابل قطع زیر بار                            50


ابزارهای اندازه گیری دقیق :

تقسیمات كسری از تقسیم یك اینچ به قسمتهای 2/1 ،4/1 ، 8/1، 16/1 ، 32/1 ، 64/1 حاصل می شد این تقسیمات برای اندازه گیری كارهای دقیق كه در كارگاه ماشینهای ابزار صورت می گیرد كافی نخواهد بود .بهمین منظور برایایجاد دقت بیشتر در كارها و اندازه گیری قطعات نیاز بیشتری به اندازه های دقیقتر یعنی اندازه های كوچكتر از اندازه های شرح داده شده در بالا  می باشد . بنابراین می بایستی از سیستم اعشاری نیزاستفاده شود. بطور كلی ابزارهای اندازه گیری كه برای مدرج كردن آنها از سیستم اعشاری استفاده شده بمراتب دقیقتر از سیستم كسری می باشند .در این صورت اندازه هایی كه برای كارگاه ماشین در نظر گرفته اند غالباً بر حسب اعشاری تعیین می شوند . این نوع كارها را می بایستی با تلرانس های مشخصی كه در حدود یك هزارم اینچ ویا كمتر هستند تراشید .

در سیستم اعشاری یك اینچ را به دو قسمت مساوی تقسیم نموده كه فاصله هر خط برابر یك دهم اینچ و نیز یك دهم اینچ را مجدداً به ده قسمت مساوی تقسیم كرده كه فاصله هر خط برابر یك صدم اینچ و چنانچه اندازه دقیقتر نیز لازم باشد می توان یك صدم اینچ را به ده قسمت مساوی تقسیم نموده كه فاصله هر خط برابر یك هزارم اینچ خواهد بود.

تعریف اعداد اعشاری  :

برای شناسائی اعداد اعشاری غالباً از علامت خط 45 درجه (/) كه آن را در زبان فارسی ممیز می نامند استفاده می شود . در زبان لاتین برای تعیین اعداد اعشاری بعد از اعداد صحیح نقطه بكار برده می شود . به طور كلی علامت ممیز و یانقطه بسیار مهم است ، كه بایستی بعد از اعداد صحیح گذارده شود عدد سمت چپ نقطه یا ممیز را اعداد صحیح و عدد سمت راست را اعداد اعشاری می نامند . اندازه 025/5 اینچ به این معنی است كه 5 اینچ كامل با اضافه بیست و پنج هزارم اینچ را نشان می دهد و خواندن اعداد به این صورت است كه ابتدا سمت چپ اعداد صحیح و سپس علامت اعشاری كه نقطه یا ممیز می باشد و آنگاه عدد سمت راست كه به صورت اعشاری است خوانده خواهد شد . یعنی ابتدا تمام اعداد صحیح و بعد از ممیز اعداد اعشاری خوانده می شود .

مثلاً برای خواندن عدد 125/7 ابتدا عدد 7 و سپس یك صد و بیست وپنج هزارم اینچ خوانده می شود و یا عدد 250/12 كه طرز خواندن صحیح آن 12 اینچ و دویست و پنجاه هزارم اینچ .

از طرفی دیگر می توان سیستم اعشاری را بواحد های كوچك تقسیم نمود . مثل یك میلیونیم اینچ كه عبارتند از :

عدد 1/0 را میتوان نوشت 10/1 (یكدهم)

عدد 01/0 را می توان نوشت 100/1 (یكصدم)

عدد 001/0 را می توان نوشت  1000/1 (یك هزارم )

عدد 0001/0 را می توان نوشت 10000/1 (یك ده هزارم )

عدد 00001/0 را می توان نوشت 100000/1 (یك صد هزارم )

عدد 000001/0 را می توان نوشت 1000000/1 (یك میلیونیم)

اعداد سمت راست ممیز معمولاً دارای رقمهای محدود می باشد كه می توانید در مثالهای مختلف مشاهده كنید .از طرفی هر چقدر اعداد بعد از ممیز بیشتر شوند دقت اندازه گیری زیادتر خواهد بود . در بعضی از موارد تا سه رقم اعشاری ولی بطور معمولی تا چهار رقم اعشاری مورد استفاده قرار می گیرد . در كارگاههای سنگ زنی اغلب تا 5 رقم اعشاری لازم می باشد .

خواندن اعداد اعشاری :

در كارگاه ماشینهای افزار معمولاً اعداد اعشاری را تا هزارم اینچ می خوانند در این صورت اعداد سمت راست كه اعشاری می باشند بایستی بصورت سه رقمی نوشته شوند . در صورتیكه اعداد سمت راست یك یا دو رقمی باشند باید به سمت راست آن یك یا دو صفر اضافه نمود .

بنابراین برای عدد 12/0 (دوازده صدم ) باید یك صفر در سمت راست 12 اضافه كرد كه می توان نوشت 120/0 و چنین خوانده می شود (یك صدو بیست هزارم ) چنانچه اعداد اعشاری یك رقمی باشد باید به سمت راست آن دو صفر اضافه كرد مثل 5/0 (پنج دهم) كه باید به سمت راست آن دو صفر اضافه نمود تا بدینصورت خوانده شود 500/0 (پانصد هزارم) ولی به طور كلی صفرهای اضافه شده در سمت راست اعداد اعشاری تغییری در وضعیت عدد اعشاری نخواهد داد .

مثالهای زیر مطلب را روشن خواهند كرد  :

550/0 یعنی پانصدو پنجاه هزارم

555/0 یعنی پانصدو پنجاه و پنج هزارم

055/0 یعنی پنجاه و پنج هزارم

005/0 یعنی پنج هزارم

001/0 یعنی یك هزارم

010/0یعنی ده هزارم

100/0 یعنی صد هزارم یا می توان نوشت 1/0 اینچ

اعداد بیشتر از سه رقم اعشاری را باید ماشینكار ابتدا عدد هزار و سپس صد و بلاخره در آخر ده هزارم را اضافه نماید . مثل عدد 4375/0 كه می توان به این صورت خواند .چهار هزار و سیصدو هفتادو پنج هزارم اینچ یا میلیمتر یا واحد دیگر .

عدد چهارم سمت است اعداد اعشاری معنی دهم را می دهد مثل عدد 5 در مثال قبلی آنرا بصورت 10/5 یا پنج ده هزارم و یا دارای ارزشی برابر نصف عدد سوم اعداد اعشار است . از طرفی دیگر عدد 005/0 را باید به صورت پنج هزارم خواند ولی عدد 0005/0 را می توان بصورت ده هزارم خواند .

وقتی اعداد اعشاری را ملاحظه و ارقام آنرا تشخیص دادیم 2و یا 3 ویا 4 ویا 5 رقم در سمت راست علامت اعشاری است بعداً باید آنرا خواند مثل عدد 00001/0 كه ابتدا ارقام آن مشخص و در این مثال تعداد ارقام آن برابر 5 است در این حالت آنرا بصورت 100000/1 یكصد هزارم و یا صد هزارم می توان خواند .

حدود اندازه ها :

برای ساختن قطعات لازم است ابتدا نقشه هر قطعه روی كاغذ رسم شده و سپس اندازه های مورد نیاز را روی نقشه نوشت . برای اندازه گذاری روی نقشه ها معمولاً می بایستی دو حد كه آنرا حد بالا بزرگترین اندازه قابل قبول و حد پائین یعنی كوچكترین اندازه قابل قبول در نظر گرفت  بطوریكه ملاحظه می شود كوچكترین و بزرگترین اندازه مجازی كه برای ساخت قطعات قابل قبول است مشخص شده كه عبارتند از كوچكترین اندازه یعنی 999/1 و بزرگترین اندازه برابر  ½ میباشد .

طریقه دیگری كه برای اندازه گذاری روی نقشه معمول می باشد اینست كه برای بزرگترین و كوچكترین حد اندازه از علامت با ضافه و یا منها استفاده شود. باین ترتیب كه ابتدا اندازه اسمی یعنی اندازایكه باید روی نقشه نوشته شده و سپس حد بالا یعنی مقدار اندازه مجازیكه باندازه اصلی اضافه می شود با علامت باضافه مشخص شده كه در این حالت بزرگترین اندازه قطعه نیز همان مجموع اندازه مجاز و اندازه اسمی قطعه خواهد بود . آنگاه حد پایین یعنی مقدار اندازه مجازی كه از اندازه اصلی كم می شود و با علامت منها مشخص خواهد شد . در این صورت كوچكترین اندازه مججازی كه از اندازه اصلی كم می شود و با علامت منها مشخص خواهد شد . در این صورت كوچكترین اندازه قطعه نیز همان تفاصل اندازه مجاز و اندازه اسمی قطعه  می باشد .

ولی در بعضی از موارد كه حد بالا و حد پائین برابر باشند ابتدا مقدار اندازه مجاز را نوشته و در سمت چپ آن علامت باضافه و منها را می نویسند

تلرانس :

برای اینكه قطعات بطور دقیق روی هم سوار شوند و یا آنها را بتوان بطور ساده تعویض نمود ، طراح معمولاً می بایستی حدود اندازه مجاز نسبت به اندازه اسمی یا اندازه اصلی هر قطعه را در نظر گرفته و روی نقشه مربوط به آن قید نماید . این حدود مجاز را تلرانس می نامند . و به عبارت دیگر تلرانس عبارت است از تفاوت كوچكترین اندازه قابل قبول هر قطعه از بزرگترین اندازه قابل قبول آن اختلاف بین بزرگترین اندازه یعنی ½ و كوچكترین اندازه یعنی 999/1 كه برابر 002/0 بوده تلرانس نامیده می شود . ولی در شكل2 قسمت D به این ترتیب است كه قطعه باید باندازه ½ ساخته شود نه بزرگتر از آن اندازه ونه كوچكتر از 000/2 در این صورت تلرانس قطعه برابر است با 001/0

اعداد اعشاری

در كارگاه ماشینهای ابزار غالباً لازم است اعداد كسری را به اعداد اعشاری تبدیل نمود .مثل كسر 8/5 منظور از این كسر این است كه عدد 5 بر عدد 8 تقسیم شود . و یا به عبارت دیگر می توان كسر فوق را بطرق دیگر تقسیم نمود باین ترتیب كه طول پاره خطی را به 8 واحد معین تقسیم و از 8 واحد 5 واحد آنرا انتخاب نموده ایم . حال برای تبدیل آن لازم است عدد 5 را بر عدد 8 تقسیم نموده و حاصل را به صورت اعداد اعشاری بدست آوریم جواب كسر فوق برابر 625/0 خواهد بود كه درست برابر كسر 8/5 می باشد .

بیشتر اوقات برای اینكه ماشینكار اندازه (8/5)3 را بوسیله میكرو متر بخواند لازم است ابتدا مقدار كسر 8/5 را به اعداد اعشاری مساویش تبدیل نموده و حاصل كسر 8/5 كه برابر 625/0 خواهد شد با عدد 3 جمع كرده كه حاصل برابر با 625/3 می شود . در اینحالت برای اندازه گیری قطعه می توان از میكرومتر 3 تا 4 اینچ استفاده كرد .

جدول اعشاری :

جدول اعشار حاصل از كسزهای متعارفی در اغلب كتابهای دستی Hand  book   و با كتابهای جیبی درج شده اند . در ضمن برای اینكه ماشینكارها وقت زیادی را برای تبدیل آنها صرف نكنند و راحتر بتوانند از آنها استفاده نمایند ، در اغلب كارگاه ها این جداول را به صورت تابلوئی نوشته و به دیوار كارگاه و یا كلاسهای درس نصب نموده اند و یا به صورت كارتهای جیبی در دسترس ماشینكار قرار داده اند .

ماشینكارهایی كه به طور متوالی از آنها استفاده می كنند بر اثر كثرت استفاده ، اعداد اعشاری مزبور را به خاطر دارند . با این حال این نوع جدولها به آنها كمك خواهند كرد كه اعداد اعشاری بیشتری را كه از كسرهای متعارفی حاصل می شوند بدست آورند.

سیستم اندازه گیری متریك :

بسط و توسعه تكنولوژی صنایع فلزی سبب می شود كه ماشینكار با سیستمهای اندازه گیری متریك نیز آشنا شوند . برای این منظور می بایستی واحدهای اندازه گیری در این سیستم شرح داده شوند .بیشتر كشورهای صنعتی چون آلمان ، فرانسه ، روسیه و بیشتر كشورهای اروپای شرقی از سیستم متریك استفاده می كنند . بدین جهت سیستم متریك متداولترین سیستمی است كه از آن بسیار استفاده می شود ، و در آن واحد طول را متر در نظر گرفته و سایر اجزاء و اضعاف آن بصورت اعشاری و یا مضربی از آن بوده كه ذیلاً شرح داده خواهد شد . برای مثال یكی از اجزاء متر سانتیمتر است كه برابر 100/1 متر واضعاف آن كیلومتر است كه برابر 1000 متر می باشد . جدول شماره II   اجزاء واضعاف وابسته به متر و رابطه آن باسیستم اینچی را نشان می دهد .

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : شركت ساتراپ صنعت بهار , تلرانس , گونیای مركب , ابزارهای اندازه گیری دقیق

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر